Bee-Bot


Els Bee-Bots són una eina idònia per a iniciar-se en el pensament computacional i treballar la lateralitat amb nens i nenes d’entre uns 3 i 6 anys. Es tracta d’un robot amb 7 botons que permeten programar un recorregut. 

Addicionalment, proposem que aquestes habilitats es desenvolupin mentre s'eduqui envers la cultura local de manera lúdica, fent circular el robot per una estora que incorpora diferents elements patrimonials de Palau-Solità i Plegamans. Un cop el Bee-Bot s’aturi a un dels quadrants  de l’estora, es pot treballar la identificació d’aquests elements (com es diu?) i el significat d’aquests elements per a la localitat: històries i llegendes, festivitats, cançons, etc. A continuació podeu fer una simulació online:


També es pot personalitzar una estora amb quadrants de _x_cm, de manera que puguin tractar el vocabulari i/o els continguts més adients per a cada situació.

Per a poder assolir els objectius proposats, serà clau familiaritzar progressivament als nens i nenes amb les funcions dels robots i les possibilitats de programació. És per aquest motiu que compartim una seqüència didàctica per a fer-ho de manera òptima.

A continuació, s’adjunten els següents recursos:

-          Seqüència didàctica per a aprendre a utilitzar els Bee-Bots.

-          Estora amb elements patrimonials de Palau-Solità i Plegamans (DIN A3: 5x3 quadrants).

-          Estora en blanc per a personalitzar (DIN A3: 5x3 quadrants).